Kippenboerin reist Europa rond in een kippenpak om de aandacht te vestigen op eerlijke etikettering

Vanaf 1 augustus verkleedt Tamsin French, de dochter van een pluimveehouder in Devon, zich als kip 'Rosa' en reist zo 39 dagen door de Europese Unie. De 39Days4Rosa-rondreis zal plaatsvinden in 21 EU-lidstaten en zal eindigen bij het Europees Parlement in Brussel op 8 september.

Op 2 augustus, dag 2 van haar 39-daagse rondreis door de Europese Unie, arriveert Rosa in Nederland. Zij zal daar om 11.00 uur de campagneleiders van CIWF Nederland op de Dam ontmoeten.

'Rosa' vraag aandacht voor duidelijke en verplichte etikettering voor kippenvlees. Zij wilt dat de consument antwoord krijgt op de simpele vraag: "Hoe werd deze kip gehouden?". Haar rondreis kan worden gevolgd via Twitter (https://twitter.com/39days4rosa) en Facebook (https://www.facebook.com/39Days4Rosa).

De gemiddelde levensduur van een vleeskip op een intensieve pluimveehouderij is negenendertig dagen. Ongeveer 90% van de kippen in de EU worden in intensieve binnensystemen gehouden. Deze kippen krijgen weinig of geen kans om zich op een natuurlijke manier te gedragen.

Mevr. French zegt: "Onze vrije-uitloop kippen leven zesenvijftig dagen, en vanaf het moment dat zij oud genoeg zijn om naar buiten te gaan, kunnen zij zich vrij bewegen in weilanden onder bomen waar zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het is belangrijk dat consumenten op een precieze en eenvoudige manier kunnen zien op welk soort pluimveehouderij hun kippenvlees is gehouden. De etikettering "vrije-uitloop kip" geeft duidelijk het leven van onze vrije-uitloop kippen weer."

De Europese Commissie zal deze zomer de etikettering van kippenvlees bekijken - 'Rosa' wil dat zij een eerlijke en verplichte etikettering voor de Europese consument overeenkomen. Onderzoekt toont aan dat Rosa's missie door de meeste mensen in Europa wordt ondersteund. 1 Acht van de tien Europese consumenten staat achter de verplichte methode van etikettering van kippenvlees.

Mevr. French zal worden bijgestaan door twee collega's: Johanna Olsson, student Dierwetenschappen uit Berkshire, en Sam White, een campagnevoerder voor dierenrechten uit Essex.

Mevr. French zegt: "Er bestaat al een methode voor etikettering van schaaleieren, wat een belangrijke factor is geweest bij de sterke stijging van het aantal kooivrije leghennen in heel Europa. 2

 "De Europese Commissie heeft erkend dat verplichte etikettering de producenten de kans geeft zich te onderscheiden op prijs en hun geld op een betere en eerlijkere manier te verdienen."

In 2012 beloofde de Europese Commissie de consument betere informatie over het welzijn van boerderijdieren. Verplichte etikettering voldoet hieraan, en er hoeft maar één regel voor veranderd te worden. 3

EINDE

Neem voor meer informatie contact op met: ffinlo Costain: +44 7920 854 904

1. Qa Research, 2013. Method of production labelling of meat and dairy products research – Report for Labelling Matters.

2. Commission figures show the proportion of cage-free egg-laying hens in Europe rose from 19.7% in 2003 to 42.2% in 2012 (European Commission, 2013. Laying hens by way of keeping. CIRCABC).  In the UK alone, cage-free egg production rose from 31% in 2003 to 51% in 2012 (Defra, 2013. Quarterly UK Egg Packing Station Survey). Research in the UK, France and Czech Republic in 2013 found an average of 59% recognition rate for  EU egg scheme – with 65% finding it helpful (Qa Research, 2013. Method of production labelling of meat and dairy products research – Report for Labelling Matters. www.labellingmatters.org).

3. EU law (Commission Regulation 543/2008) on marketing standards for poultrymeat already defines methods of production for free range and extensive indoor chickens.  This Regulation, in force since 1991, sets out the standards that must be reached if retailers wish to label chicken ‘free range” or ‘extensive indoors’.  It should be relatively straight-forward to change these labelling terms from voluntary to mandatory and to add a requirement that meat from chickens reared intensively indoors must be labelled ‘intensive indoors’.

Social media links:
Twitter: https://twitter.com/39days4rosa
Facebook: https://www.facebook.com/39Days4Rosa