Eesti: Vabalt peetavaid loomi kasvatav talunik reisib Euroopas kanakostüümis et juhtida sellega tähelepanu ausale märgistamisele

1. augustil paneb kanafarmeri tütar Tamsin French selga Rosa nimelise kanakostüümi ja asub 39-päevalisele reisile mööda Euroopa Liitu. 39Days4Rosa nimeline reisi tee viib läbi 21 EL-i liikmesriigi ja lõppeb 8. septembril Brüsselis Euroopa Parlamendi juures.  10. augustil jõuab Rosa oma 39-päevase Euroopa Liidu tuuri 10. päeval Eestisse.

Rosa kutsub kehtestama kohustuslikku ja selget viisi linnulihatoodete märgistamiseks. Rosa soovib, et tarbijatel oleks võimalik vastata lihtsale küsimusele: „Kuidas seda kana peeti?” Tuuri saab jälgida Twitteris (https://twitter.com/39days4rosa) ja Facebookis (https://www.facebook.com/39Days4Rosa).

39 päeva on keskmine intensiivselt farmis kasvatatud kana keskmine eluiga. Umbes 90% EL-is kasvatatud lihakanadest tulevad intensiivsetest siseruumisüsteemides. Sellistel kanadel on vähe või pole üldse võimalusi näidata oma loomulikku käitumist.

Pr French: „Meie vabalt peetavad kanad elavad 56 päeva. Alates päevast, kui nad on piisavalt vanad, et minna õue, saavad nad liikuda puudega kaetud maastikul, kus neil on võimalik loomuomaselt käituda. Tähtis on, et tarbijatel oleks võimalik teha täpselt ja hõlpsalt kindlaks, millest talusüsteemi nende kanaliha kasvatamiseks kasutati. Termin „vabalt peetav” kirjeldab täpselt meie vabalt peetavate kanade elu.

Euroopa Komisjon vaatleb sel suvel kanaliha märgistamissüsteemi – Rosa soovib, et Euroopa tarbijad saaksid selle töö tulemusel ausa ja kohustusliku märgistamislahenduse. Uuringud näitavad, et enamik Euroopa inimesi toetavad Rosa missiooni. 1 Kaheksa kümnest Euroopa Liidu tarbijast toetavad linnuliha kohustuslikku tootemärgistust.

Pr Frenchi saadavad reisil kaks kolleegi: Berkshire'i loomateaduste üliõpilane Johanna Olsson ja Essexi loomade heaolu eest võitleja Sam White.

Pr French: „Toote märgistamine juba toimib munade puhul, millel on olnud tohutult suur mõju puuris mitte peetavate munevate kanade arvukuse dramaatilisele kasvule üle Euroopa. 2

Euroopa Komisjon on mõistnud, et kohustuslik märgistamine annab tootjatele võimaluse eristuda hinna alusel ja teenida paremat ja ausamat elatist.

2012. aastal lubas Euroopa Komisjon tarbijatele paremat teavet farmides peetavate loomade heaolu kohta. Linnuliha kohustuslik märgistamine teeks seda ja nõuaks vaid ühte lihtsat reeglimuudatust. 3

LÕPP

Märkused toimetajatele:
•    Rosa tuur algas Londonis Ühendkuningriigis 1. augustil. See lõpeb Brüsselis Belgias 8. septembril. Rosa külastab ka Madalmaid, Saksamaad, Taanit, Rootsit, Soomet, Eestit, Lätit, Leedut, Poolat, Tšehhi Vabariiki, Slovakkia vabariiki, Austriat, Ungarit, Rumeeniat, Bulgaariat, Kreekat, Itaaliat, Hispaaniat ja Prantsusmaad.

•    39Days4Rosa on osaks kampaaniast „Markeerimine loeb”, mis on organisatsioonide Compassion in World Farming (loomade heaolu ja keskkonna eest võitlev grupp), RSPCA, Soil Association (põllumajanduse edendamisega tegelev ühing) ja World Animal Protection (loomade tervise ja heaolu fond) partnerlusprogramm. Kampaaniat „Markeerimine loeb” toetab tugevalt organisatsioon Eurogroup for Animals.

•    Rosa kurnavat 39-päevast tuuri saab järgida Twitteris (@39Days4Rosa, #39Days4Rosa) ja YouTube'is (39Days4Rosa).

•    Saadaval on pildid ja video [link fileshare/dropbox].

•    Tamsin French, 23, on kanakasvatajast mahefarmer. Tal on esimese järgu kiitusega diplom keskkonnageograafias. Ta oli oma ülikooli keskkonnaühingu asepresident ning lõi vabatahtlikuna kaasa organisatsioonis Friends of the Earth (Maa sõbrad).

•    Johanna Olsson, 22, veterinaarteaduse bakalaureuseõppe tudeng. Ta on vabatahtlikuna tegutsenud veterinaarkirurgias ja organisatsioonis Compassion in World Farming ning töötanud taimekoolis. Ta räägib inglise ja rootsi keelt.

•    Sam White, 24, on õppinud kauneid kunste ja inglise keelt. Ta oli oma ülikooliajalehe peatoimetaja ning räägib inglise ja prantsuse keelt. Ta on töötanud filmitööstuses ja avalike ürituste korraldajana.

Avaldamismärked:
1. Qa Research, 2013. Method of production labelling of meat and dairy products research – Report for Labelling Matters. (Uuring liha- ja piimatoodete markeerimise meetodi kohta – Aruanne kampaania „Markeerimine loeb” kohta). www.labellingmatters.org.

2. Komisjoni arvud näitavad, et vabapidamisel munakanade arv Euroopas tõusis 19,7%-lt 2003. a 42,2%-ni 2012. a (Euroopa Komisjon, 2013. Laying hens by way of keeping. (Munakanade pidamine). CIRCABC). Ainuüksi Ühendkuningriigis tõusis vabapidamisel munakanade toodang 31%-lt 2003. a 51%-ni 2012. a (Defra, 2013. Quarterly UK Egg Packing Station Survey (Ühendkuningriigi munapakkimisjaamade kvartaalne uuring)). Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Tšehhi Vabariigis 2013. a läbi viidud uuring leidis, et 59% küsitletutest pidas EL-i munaskeemi vajalikuks, samal ajal kui 65% pidas seda kasulikuks (Qa Research, 2013. Method of production labelling of meat and dairy products research – Report for Labelling Matters. (Uuring liha- ja piimatoodete markeerimise meetodi kohta – Aruanne kampaania „Markeerimine loeb” kohta)). www.labellingmatters.org).

3. EL-i seadus (Komisjoni määrus 543/2008) linnuliha turustamisstandardite kohta juba määratleb vabapidamisel kanade ja siseruumide intensiivsetes süsteemides kasvatatavate kanade lihatootmise meetodid. See määrus, mis kehtib aastast 1991, määratleb standardid, mis tuleb saavutada, kui tarbijad soovivad linnuliha markeerimist klassifikatsiooni „vabapidamisel” või „intensiivne kanakasvatus” kohaselt. Nende markeerimistingimuste lisamise kohustuslikuks tegemine ja nõude kehtestamine siseruumide intensiivsetes süsteemides kasvatatavate kanade liha markeerimiseks „intensiivse kanakasvatuse” tootena peaks olema suhteliselt lihtne.