Bulgaria: Пиле, участващо в кампания, пристига в България на 24-я ден на маратона от европейското турне

На 24.08.2014г. Роса, пилето с кампания, ще пристигне в България на 24-я ден от нейното 39-дневно турне в Европейския съюз.  Роса призовава за ясно, задължително етикетиране на пилешкото месо. Тя иска потребителите да знаят отговора на обикновения въпрос „Как е отглеждано това пиле?“

39 дни е средната продължителност на живота на бройлер, интензивно отглеждан за месо. Интензивното отглеждане при пилетата може да доведе до сериозни сърдечни проблеми, окуцяване и анормални темпове на растеж. Повечето хора не свързват подобни условия с отглеждането на пилета.

https://twitter.com/39days4rosa

https://www.facebook.com/39Days4Rosa

Петиция: http://www.labellingmatters.org/Rosa

Роса потегли от Лондон на 1-ви август в разгара на вълнения в социалните мрежи. Тя ще завърши своето 39-дневно турне на 8-ми септември в Брюксел. Междувременно Роса ще посети 20 страни — членки на Европейския съюз с искането всяко пилешко месо да бъде ясно етикетирано съгласно метода на производство.

Европейската комисия ще направи преглед на етикетирането на пилешкото месо това лято – Роса иска да се осигури честно, задължително етикетиране за европейските потребители. Проучвания показват, че мисията на Роса се подкрепя от повечето хора в Европа. 1 Осем от десет потребители в Европейския съюз подкрепят задължителното етикетиране с обозначаване на метода на производство на пилешкото месо.

В Роса се превъплъщава екип от трима доброволци от Обединеното кралство: Тамсин Френч, земеделски производител от Девън, занимаваща се със свободно отглеждане на пилета; Джоана Олсън, студентка от Бъркшър в областта на науката за животните и Сам Уайт, организаторка на кампании за хуманното отношение към животните от Есекс.

Земеделската производителка, занимаваща се с отглеждане на пилета, Тамсин Френч казва: „Етикетирането с обозначаване на метода на производство вече е налице за целите сурови яйца. То означава, че потребителите знаят коя селскостопанска система е използвана за производството на яйцата, които купуват, и е огромен фактор за значителното увеличение на броя на отглежданите извън клетки кокошки носачки. 2

Освен това задължителното етикетиране дава на производители като мен възможността да променяме цената и да си изкарваме прехраната по-добре и по-достойно. Бих искала този вид етикетиране да обхване пилешкото месо, защото ясната и сравнима информация на място е от съществено значение за растежа на пазарите с по-висока степен на хуманност.“

През 2012 г. Европейската комисия обеща на потребителите повече информация относно хуманното отношение към селскостопанските животни. Задължителното етикетиране на пилешкото месо ще осигури това и изисква само една обикновена промяна на правилата3.

Студентката в областта на науката за животните Джоана Олсън казва: „Около 90 % от пилетата, отглеждани за месо в ЕС, са от системи за интензивно отглеждане на закрито. Тези пилета почти или изобщо нямат възможност да проявят естественото си поведение. Анормалните темпове на растеж могат да доведат до сериозни сърдечни проблеми и окуцяване. Повечето хора не биха очаквали да има подобни условия в селско стопанство за пилета.“

Организаторката на кампании за хуманното отношение към животните Сам Уайт казва: „На толкова много етикети на месни и млечни продукти се използва неясен език и изображения, които предполагат, че животните се отглеждат в широки и просторни „естествени“ условия, дори когато животните са отглеждани в стандартни интензивни системи. Етикетирането на яйца показва, че потребителите могат да предизвикат с избора си подобрения в начина, по-който се отглеждат животните, но те могат да го направят само ако информацията върху купуваните продукти е честна и сравнима.“

Изтощителното 39-дневно турне на Роса може да се проследи в Twitter (@39Days4Rosa, #39Days4Rosa) и YouTube (39Days4Rosa). Турнето се подкрепя и от потребители и групи за хуманно отношение към животните в цяла Европа.

В България тя ще бъде посрещната от участници в кампанията от сдружение „На Ти с Природата“  в София, от 16 часа, пред Централни хали и на бул. „Витоша“. От „На Ти с Природата“ също са на мнение, че потребителите трябва да имат право на информиран избор. „Не само от хуманна гледна точка, а и защото начина, по който се гледат и хранят тези птици след това се отразява на здравето на хората, които консумират месото им.“

КРАЙ

Бележки към редакторите:
•    Турнето на Роса започна на 1-ви август в Лондон, Обединеното кралство. То ще завърши на 8-ми септември в Брюксел, Белгия. Роса ще посети също Нидерландия, Германия, Дания, Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Чешката република, Словашката република, Австрия, Унгария, Румъния, България, Гърция, Италия, Испания и Франция.
•    39Days4Rosa (39 дни за Роса) е част от кампанията на „Етикетирането има значение“ – партньорски проект на „Compassion in World Farming“, „Английско кралско дружество за защита на животните от жестокост” (RSPCA), „Soil Association“ и „World Animal Protection“. „Labelling Matters“ има сериозната подкрепа на „Eurogroup for Animals“.
•    Изтощителното 39-дневно турне на Роса може да се проследи в Twitter (@39Days4Rosa, #39Days4Rosa) и YouTube (39Days4Rosa).
•    На разположение са изображения и видео [връзка с fileshare/dropbox].

•    Тамсин Френч, на 23 години, е земеделски производител, занимаваща се със свободно отглеждане на пилета. Тя е има най-високо отличие по география на околната среда. Била е заместник-председател на екологичната общност в нейния университет и е била доброволка във „Friends of the Earth“ (Приятели на Земята).
•    Джоана Олсън, на 22 години, учи за бакалавър на науките в областта на науката за животните. Била е доброволка във ветеринарна хирургическа клиника и в „Compassion in World Farming“, а също така е работила и в детска градина. Говори английски и шведски език.
•    Сам Уайт, на 24 години, е учила изобразително изкуство и английски език. Била е главен редактор на университетския вестник и говори английски и френски език. Работила е в областта на филмовото производство и обществените събития.

Бележки от бюлетина:
1. Проучване Qa, 2013 г. Проучване относно етикетирането с обозначаване на метода на производство на месни и млечни продукти – доклад за „Етикетирането има значение“. www.labellingmatters.org.

2. Статистиката на Комисията показва, че дялът на отглежданите извън клетки кокошки носачки в Европа се е увеличил от 19,7 % през 2003 г. до 42,2 % през 2012 г. (Европейска комисия, 2013 г. Кокошки носачки в зависимост от начина на отглеждане. CIRCABC). Само в Обединеното кралство производството на яйца с отглеждане извън клетки се е увеличило от 31 % през 2003 г. до 51 % през 2012 г. (Министерството на околната среда, храните и
развитието на селските райони (Defra), 2013 г. Тримесечно проучване на център за опаковане на яйца в Обединеното кралство). При проучване в Обединеното кралство, Франция и Чешката република през 2013 г. е установена средна стойност на признаване от 59 % за схемата на ЕС относно яйцата – като 65 % я намират за полезна (Проучване Qa, 2013 г. Проучване относно етикетирането с обозначаване на метода на производство на месни и млечни продукти – доклад за „Етикетирането има значение“. www.labellingmatters.org).

3. Правото на ЕС (Регламент 543/2008 на Комисията) относно стандартите за предлагането на пазара на месо от домашни птици вече определя методи на производство за свободно отглеждани и екстензивно отглеждани на закрито пилета. Влезлият в сила през 1991 г. регламент установява стандартите, които трябва да се достигнат, ако търговците на дребно искат да етикетират пилешкото месо като „свободно отглеждане“ или „екстензивно закрито отглеждане“. Би трябвало да е сравнително лесно да се променят условията за етикетиране от доброволни на задължителни и да се добави изискването, че месото от интензивно отглеждани на закрито пилета трябва да се етикетира като „интензивно закрито отглеждане“.