Zelený kruh - Green Circle

Zelený kruh, asociace 28 environmentálních NNO

Na každých tisíc lidí na světě připadá 1300 kuřat, 600 slepic a 270 prasat. Záleží  nám na tom, jak se daří našim dětem, našim rodičům a mnohdy i lidem na druhé straně zeměkoule, ale kvalita života tisíců zvířat, které za život sníme, nás nechává lhostejnými. Ať už jej vnímame nebo ne, je v tom rozpor. A je dobře, že se na něj tato iniciativa snaží upozornit. 

External link to their website: http://www.zelenykruh.cz/cz/

 

Green Circle, association of 28 Czech environmental NGOs

For every thousand people there are 1300 chicken, 600 hens and 270 pigs on the world. We consider living conditions of our children, parents and often even people at the opposite side of the planet, but the quality of life of thousands of animal, which we eat during our life, leaves us indiferent. Recognised by us, or not, it is a contradiction. We are glad this initiave points to it.

External link to their website: http://www.zelenykruh.cz/en/

Twitter Feed

Zelený kruh, asociace 28 environmentálních NNO

Na každých tisíc lidí na světě připadá 1300 kuřat, 600 slepic a 270 prasat. Záleží  nám na tom, jak se daří našim dětem, našim rodičům a mnohdy i lidem na druhé straně zeměkoule, ale kvalita života tisíců zvířat, které za život sníme, nás nechává lhostejnými. Ať už jej vnímame nebo ne, je v tom rozpor. A je dobře, že se na něj tato iniciativa snaží upozornit. 

External link to their website: http://www.zelenykruh.cz/cz/

 

Green Circle, association of 28 Czech environmental NGOs

For every thousand people there are 1300 chicken, 600 hens and 270 pigs on the world. We consider living conditions of our children, parents and often even people at the opposite side of the planet, but the quality of life of thousands of animal, which we eat during our life, leaves us indiferent. Recognised by us, or not, it is a contradiction. We are glad this initiave points to it.

External link to their website: http://www.zelenykruh.cz/en/