Pro-bio Liga

Pro-bio Liga supports the the Labelling Matters campaign primarily because of the fact that it is very often lack of awareness or deliberate disguise of reality that enables doing evil. In the field of food production is this evil represented by disastrous and inhumane conditions livestock breeding, that are enabled mainly because of the fact that its investors (consumers) frequently can not obtain enough information on where does their money flow. Because of this, the campaing towards fairer labelling of animal products is very important and we believe in its success.

External link to  their website: www.biospotrebitel.cz

 

Pro-bio Liga podporuje kampaň Na etiketě záleží zejména proto, že je to často právě nevědomost či záměrné zakrývání skutečnosti, které umožňuje páchat mnoho zla. V oblasti produkce potravin za toto zlo můžeme považovat například katastrofální a nelidské podmínky pro chov hospodářských zvířat, které jsou možné zejména proto, že ti, kteří celý systém financují (spotřebitelé) často nemohou získat dostatek informací o tom, kam jejich finance plynou. Z tohoto důvodu je kampaň za férovější značení živočišné produkce velmi významná a věříme v její úspěch.

Odkaz na jejich webové stránky: www.biospotrebitel.cz

Twitter Feed

Pro-bio Liga supports the the Labelling Matters campaign primarily because of the fact that it is very often lack of awareness or deliberate disguise of reality that enables doing evil. In the field of food production is this evil represented by disastrous and inhumane conditions livestock breeding, that are enabled mainly because of the fact that its investors (consumers) frequently can not obtain enough information on where does their money flow. Because of this, the campaing towards fairer labelling of animal products is very important and we believe in its success.

External link to  their website: www.biospotrebitel.cz

 

Pro-bio Liga podporuje kampaň Na etiketě záleží zejména proto, že je to často právě nevědomost či záměrné zakrývání skutečnosti, které umožňuje páchat mnoho zla. V oblasti produkce potravin za toto zlo můžeme považovat například katastrofální a nelidské podmínky pro chov hospodářských zvířat, které jsou možné zejména proto, že ti, kteří celý systém financují (spotřebitelé) často nemohou získat dostatek informací o tom, kam jejich finance plynou. Z tohoto důvodu je kampaň za férovější značení živočišné produkce velmi významná a věříme v její úspěch.

Odkaz na jejich webové stránky: www.biospotrebitel.cz