Společnost pro zvířata

Společnost pro zvířata/Society for Animals – ČR
Czech: Společnost pro zvířata - ZO ČSOP velice podporuje kampaň "Na etiketě záleží". Zavedení povinného označování živočišných potravin podle způsobu chovu hospodářských zvířat je klíčové pro opravdové a rychlé ukončení jejich chovu způsoby, které jim působí bolest, trauma a celoživotní strádání. Ke kampani by se měl připojit každý, komu není lhostejné utrpení jiných živých tvorů a nechce svým nákupem podporovat špatné a neetické jednání.
English: Society for Animals supports the Labelling Matters campaign very much. Introduction of mandatory method of production labelling for animal-derived food is crucial for real and fast end of methods of farming which causes animals´ pain, trauma and lifelong suffering. Anybody who isn´t indifferent to the suffering of other living creatures and doesn´t want to support bad and unethical action by his or her shopping should join this campaign.
External link to their website: www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz

Twitter Feed

Společnost pro zvířata/Society for Animals – ČR
Czech: Společnost pro zvířata - ZO ČSOP velice podporuje kampaň "Na etiketě záleží". Zavedení povinného označování živočišných potravin podle způsobu chovu hospodářských zvířat je klíčové pro opravdové a rychlé ukončení jejich chovu způsoby, které jim působí bolest, trauma a celoživotní strádání. Ke kampani by se měl připojit každý, komu není lhostejné utrpení jiných živých tvorů a nechce svým nákupem podporovat špatné a neetické jednání.
English: Society for Animals supports the Labelling Matters campaign very much. Introduction of mandatory method of production labelling for animal-derived food is crucial for real and fast end of methods of farming which causes animals´ pain, trauma and lifelong suffering. Anybody who isn´t indifferent to the suffering of other living creatures and doesn´t want to support bad and unethical action by his or her shopping should join this campaign.
External link to their website: www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz